Wybierz oddział

MSiT

Ministerstwa Sportu – Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Miasta PoznańSport osób z niepełnosprawnością intelektualną     

Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami

Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
W ramach zadania zostały zorganizowane 2 obozy w sportach letnich i zimowych. Wszystkie obozy organizowane zostały zgodnie z Ramowym regulaminem organizacji, odbywających się w ramach umowy z Ministerstwem Sportu – regulamin ten jest załączony do dokumentacji zadania. Regulamin zobowiązywał organizatorów zadania do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku. Specyficzna sytuacja epidemiologiczną w kraju (epidemia wirusa SARS – CoV-2) spowodowała, iż organizator obozu, jego kierownik oraz kadra obozu szczególnie zobowiązana była do zorganizowania
i przeprowadzenia obozu tak, aby był on zgodny z obowiązującymi na dany dzień obozu aktualnymi zaleceniami, przepisami, oraz wytycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas obozów było priorytetem dla organizatorów. Podczas obozów zostały wprowadzone działania
i zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na wszystkich etapach organizacyjnych obozu: od rejestracji i doboru uczestników i kadry, poprzez wybór miejsca realizacji obozu, podziału na grupy, organizację transportu, dobór zajęć w ramach obozu, stosowanie zasad szczególnej higieny i dystansu społecznego na wszystkich etapach obozu zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Zadanie realizowane ze środków:

Ministerstwa Sportu na podstawie umowy nr 2020/0064/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 24 czerwca 2020

Miasta Poznań na podstawie umowy nr  Sp-VIII.526.2.115.2020 z dnia 24.01.2020r

Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 5/DS./SW/2019 z dnia 11.01.2019r

Miasta i Gminy Szamotuły na podstawie umowy C/6/2020 z dnia 27.07.2020r

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
w rok 2020 zorganizowane były zajęcia dla 342 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzone przez 40 osób (obsługi instruktorskiej i technicznej 35 osób) oraz 5 wolontariuszy. Podczas zajęć wprowadzone zostały działania, obostrzenia sanitarne oraz zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Organizatorzy zajęć stosowali się do wszystkich wytycznych, zaleceń i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego i powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Zajęcia sportowe w ramach realizowanego zadania organizowane były
w dyscyplinach sportowych: pływanie, bowling, bocce, lekkoatletyka, judo, MATP, badminton,  narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, kolarstwo, jazda konna, dwubój oraz trójbój siłowy.

 

Zajęcia Sekcji Sportowych to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób z niepełnosprawnością  intelektualną. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, ze sport to przepustka do „normalności”. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy prawa osób niepełnosprawnych.

Dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych. Zajęcia odbywają się regularnie przez okres realizacji projektu w wybranych dyscyplinach sportowych zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych. Wszystkie zajęcia w sekcjach sportowych prowadzone są przez specjalistów – instruktorów i trenerów mających odpowiednie kwalifikacje i są dostępne (nieodpłatnie) dla wszystkich zawodników naszego Stowarzyszenia. Zajęcia Sekcji Sportowych przeznaczone są dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną – dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszyscy uczestnicy zajęć posiadają Książeczkę Zawodnika Olimpiad Specjalnych z aktualnymi badaniami lekarskimi stwierdzającymi brak przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Trening i rywalizacja sportowa to jedne z najbardziej emocjonujących form aktywności człowieka. Regularne zajęcia sportowe uczą dyscypliny i konsekwencji. Wzmacniają także organizm i poczucie własnej wartości sportowca. Organizacja regularnych zajęć treningowych w ramach różnych dyscyplin sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to wspaniała forma aktywnej rehabilitacji poprzez Sport.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0052/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 09 czerwca 2020

Zadanie realizowane ze środków Miasta Poznań na podstawie umowy nr  Sp-VIII.526.2.115.2020 z dnia 24.01.2020r

Zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 5/DS./SW/2019 z dnia 11.01.2019r

Zadanie realizowane ze środków Miasta i Gminy Szamotuły

Zadanie realizowane ze środków Gminy Trzcianka

Zadanie realizowane ze środków Gminy Oborniki

 

Organizacja zawodów sportowych rangi regionalnej, makroregionalnej i ogólnopolskiej

Zadanie realizowane ze środków PFRON Rozwińmy skrzydła! na podstawie umowy ZZB/000591/BF/D z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zadanie realizowane ze środków Miasta Poznań na podstawie umowy nr  Sp-VIII.526.2.115.2020 z dnia 24.01.2020r

Zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 5/DS./SW/2019 z dnia 11.01.2019r

Zadanie realizowane ze środków Miasta i Gminy Szamotuły

 

 

Od 01 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie - Poznań realizuje Zajęcia Sekcji Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 2020/0052/0082/Sub.C/DS.-SN/1/MSa z  09.06.2020

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.