Wybierz oddział

PFRON

Projekty realizowane w 2020r.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Wielkopolskie -Poznań, w których prowadzone są zajęcia treningowe w ramach projektu „Daj mi szansę”, dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji PFRON na mocy umowy ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 r. Wsparcie przeznaczone zostało na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, koniecznych podczas realizacji zajęć treningowych w okresie czerwiec- grudzień 2020.

W ramach tego grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych
w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami – trenerów i wolontariuszy prowadzących zajęcia treningowe - oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebnego do ich stosowania. Zakupione zostały przyłbice, maseczki jednorazowe i wielorazowe oraz środki dezynfekujące.

Projekt grantowy finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

Projekty realizowane w 2017r. w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań

Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w Oddziale Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań

Nr i data umowy zawartej z PFRON: nr ZZB/000430/BF/D; 19.05.2017 r.

 

Termin realizacji projektu: 2.01.2017r - 30.03.2018r

 

Cel programowy PFRON

WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

 

Typ projektu

Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

 

Cele projektu 2017

1. podniesienie umiejętności społecznych;

2. podniesienie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia;

3. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych;

 

Liczba zawodników: 82 osób

Liczba trenerów: 14 osób

 

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017r.

 

Opis zajęć: 18 zajęć treningowych

W trakcie realizacji Projektu Daj mi szansę! w roku 2017r (02.01 – 30.06.2017r),

w którym uczestniczyło 82 Zawodników zostało zorganizowanych i przeprowadzonych

18 systematycznych Zajęć Treningowych, które odpowiadały 649 godzinom zajęć treningowych trenerów w różnych dyscyplinach sportu finansowanych ze środków PFRON 

•    Dyscyplina Sportowa Jazda Konna  – Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 10 zawodników/ 2 trenerów/ 78 godzin zrealizowanych zajęć 

•    Dyscyplina Sportowa Tenis ziemny - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 4 zawodników/ 1 trener/ 50 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Pływanie - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 10 zawodników/ 2 trenerów/ 55 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Koszykówka - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 10 zawodników/ 1 trener/ 52 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Dwubój i Trójbój Siłowy - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 11 zawodników/ 2 trenerów/ 92 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Konkurencje Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 14 zawodników/ 3 trenerów/ 126 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Badminton - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 6 zawodników/ 1 trener/ 52 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Bocce - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 4 zawodników/ 1 trener/ 52 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Judo - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 6 zawodników/ 1 trener/ 56 godzin zrealizowanych zajęć

•    Dyscyplina Sportowa Lekka atletyka - Zajęcia Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych

– 7 zawodników/  1 trener/ 36 godzin zrealizowanych zajęć

 

Łącznie: – 82 zawodników/ 14 trenerów

 

 

Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie – zadania realizowane w Oddziale Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań

Nr umowy: ZZB/000454/BF/D Z DNIA 6.09.2017R.

Termin realizacji: 02.01.2017-31.12.2017

Cel programowy PFRON 

WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

 

Cel projektu :

 

1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,

2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,

3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,

4. organizacja zawodów ogólnopolskich,

5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

W roku 2017 Oddziałowi Regionalnemu OSP Wielkopolskie Poznań przypadł zaszczyt organizacji zawodów dofinansowywanych ze środków PFRON:

 

X Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych - 05-08.10.2017r Trzcianka

I Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych - 24-26.11.2017r Pozn

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.