Wybierz oddział

Program Rodzinny

Istotą Programu Rodzinnego jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich płaszczyznach życia, zmiana świadomości społeczeństwa na temat możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz pokazywanie, że są one pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Program Rodzinny jest kierowany do wszystkich członków rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie i ma na celu ich pełniejszą aktywizację. Ważna i cenna jest każda osoba, jej umiejętności, talenty, pozytywne emocje, wiedza i chęć działania.

Program Rodzinny ma pokazać nam, że w swoich codziennych zmaganiach nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na siebie nawzajem i wspierać się poprzez organizowanie spotkań, imprez, podczas których porozmawiamy o naszych emocjach, potrzebach, radościach i smutkach, wymienimy doświadczenia, ale też przez organizowanie szkoleń czy wykładów dzięki, którym zdobędziemy wiedzę z zakresu prawa czy polityki społecznej i zawodowej.

To my możemy sprawić, by rzeczywistość stała się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i dla nas ich rodzin, by dzień zaczynał  i kończył się uśmiechem.

Cele Programu Rodzinnego na najbliższe pół roku:

  • większe zaangażowanie rodzin,
  • pozyskanie środków pieniężnych (rozprowadzanie nowego kalendarza 2014, kampania na rzecz 1% dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań),
  • zorganizowanie spotkania integracyjnego rodzin połączonego z wykładem i dyskusją na interesujący nas temat,
  • propagowanie programu „Młodzi Sportowcy” w przedszkolu specjalnym, integracyjnym.

Aneta Fligiel
[email protected]

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.